Lista_przedmiotow » CHEMIA » Kwasy » Dysocjacja elektrolityczna kwasów

Dysocjacja elektrolityczna kwasów


    ocena artykułu: 0 (0 ocen)


 

Wodne roztwory kwasów przewodzą prąd elektryczny, co oznacza, że są elektrolitami i ulegają dysocjacji elektrolitycznej.

Dysocjacja elektrolityczna kwasów polega na rozpadzie ich pod wpływem wody na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej.

 

 

Przeanalizujmy dysocjację jonową kwasu chlorowodorowego.

Pod wpływem cząsteczek wody wiązanie w kwasie chlorowodorowym między atomem wodoru a atomem chloru ulega osłabieniu a potem rozerwaniu. W ten sposób otrzymujemy jon dodatni, (czyli kation wodoru) oraz jon ujemny, (czyli anion chlorkowy), które otoczone są przez cząsteczki wody.

 

skanowanie0048

 

Ogólny wzór dysocjacji:

 

skanowanie0047

 

Dysocjację kwasu chlorowodorowego możemy opisać równaniem chemicznym:

 

skanowanie0049

Opis: Jedna cząsteczka kwasu chlorowodorowego dysocjuje na kation wodoru i anion chlorkowy.

skanowanie0050

 

 

Dysocjacja kwasu siarkowodorowego

 

skanowanie0051

Opis: Jedna cząsteczka kwasu siarkowodorowego dysocjuje na dwa kationy wodoru i anion siarczkowy.

 

skanowanie0052

 

 

Kwas siarkowy (VI)

 

skanowanie0053

 

Opis: Jedna cząsteczka kwasu siarkowego (VI) dysocjuje na dwa kationy wodoru i anion siarczanowy (VI).

 

skanowanie0054

 

Kwas siarkowy (IV)

 

skanowanie0055

 

Opis: Jedna cząsteczka kwasu siarkowego (IV) dysocjuje na dwa kationy wodoru i anion siarczanowy (IV).

skanowanie0056

 

 

Kwas węglowy

 

skanowanie0059

 

Opis: Jedna cząsteczka kwasu węglowego dysocjuje na dwa kationy wodoru i anion węglanowy.

 

skanowanie0060

 

 

Kwas azotowy (V)

 

skanowanie0057

 

Opis: Jedna cząsteczka kwasu azotowego (V) dysocjuje na kation wodoru i anion azotanowy (V).

skanowanie0058

 

 

Kwas fosforowy

 

skanowanie0061

Opis: Jedna cząsteczka kwasu fosforowego (V) dysocjuje na trzy kationy wodoru i anion fosforanowy (V)

skanowanie0062

 

skanowanie0066

 

Pytania kontrolne:

1)      Na czym polega dysocjacja elektrolityczna kwasów?

2)      Napisz równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej kwasu chlorowodorowego, kwasu siarkowego (VI) oraz kwasu fosforowego (V) i opisz słownie.

Komentarze
Zaloguj się lub zarejestruj, aby móc komentować.

Moje Gimnazjum Sp. z o.o. realizuje projekt:
UDA-POIG.08.01.00-22-347/09-00
PT.”Portal egzaminacyjny dla młodzieży gimnazjalnej, przygotowującej się do zdania egzaminu do szkół średnich”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość"